VPAT Academy: Soft Skill ครั้งที่ 1

Video

Description

VPAT Academy: Soft Skill ทุกเรื่องที่สัตวแพทย์ควรรู้เกี่ยวกับสัตวแพทยสภา น.สพ.นวพูน จำปานิล ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา รับชมฟรี สำหรับ นิสิต นักศึกษา และสมาชิก VPAT ทาง Facebook: VPAT ACADEMY https://www.facebook.com/groups/1878566362380542 (การรับเข้ากลุ่มพิจารณาจากการตอบคำถามขอเข้ากลุ่มที่สมบูรณ์) ดำเนินการโดย VPAT ACADEMY สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)