CE-VPAT

กิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่อง (CE-VPAT)

CE-VPAT Free Webinar: 15 Topics & 15 Speakers
โดย คณะกรรมการโครงการการศึกษาต่อต่อเนื่อง (CE-VPAT)
สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

คลิกเพื่อรับชม CE-VPAT Free Webinar: 15 Topics & 15 Speakers

สนับสนุนโดย VPAT Partnership 2020

 

CE-VPAT Free Webinar: 15 Topics & 15 Speakers Season 2
โดยคณะกรรมการโครงการการศึกษาต่อต่อเนื่อง (CE-VPAT)
สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

คลิกเพื่อรับชม CE-VPAT Free Webinar: 15 Topics & 15 Speakers

สนับสนุนโดย VPAT Partnership 2021 

 

One Day CE-VPAT: Webinar

ในหัวข้อ "ติด-ต่อ-ตาย วายร้าย ไวรัส"

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

• การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส ยากจริงไหม

• โรคไวรัส เป็นแล้วตายเท่านั้นหรือ

• "น้องหมาไอแค็กๆ มันจะติดตัวอื่นไหมหมอ"

• โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในแมวมีมากมาย อาการก็คล้ายๆกัน มีรอยโรคอะไรที่สามารถช่วยแยกโรคได้หรือไม่ 

สนับสนุนโดย VPAT Partnership 2021 
 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564
และงาน ONE DAY CE-VPAT Webinar
หัวข้อ Trauma Management in Small Animals
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

คลิกเพื่อรับชม เวลา 09.00 น. เวลา 14.00 น. ONE DAY CE-VPAT Webinar: หัวข้อ Traumatic Brain Injuries and Acute Spinal Injuries

คลิกเพื่อรับชม เวลา 14.00 น. ONE DAY CE-VPAT Webinar: หัวข้อ Traumatic Brain Injuries and Acute Spinal Injuries
สนับสนุนโดย VPAT Partnership 2021 

 

One Day CE-VPAT Webinar
Feline cardiology & respiratory disease: Building confidence to handle common cardiorespiratory problems in cats
ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

สนับสนุนโดย VPAT Partnership 2021