ผศ.สพ.ญ.ดร.ทักษอร ดวงอุไร
Asst. Prof. Dr.Taksaon Duangurai

กรรมการกลาง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

profile

contact