คำถามน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสัตว์เลี้ยง

Updated at 11 Nov, 2021 in VPAT rpo

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสัตว์เลี้ยง

1. โรคโควิด-19 สามารถติดสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่
ตอบ มีรายงานว่าสัตว์หลายชนิดสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ อาทิ สุนัข แมว มิ้งค์ เสือ สิงโต ทั้งการติดเชื้อจากการทดลอง และการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีการเลี้ยงอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และมีหลักฐานว่าสัตว์ที่ติดโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่น ๆ เช่น จากมิ้งค์สู่มิ้งค์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม รายงานการติดเชื้อในสัตว์ยังพบไม่มากนัก โดยรายงานล่าสุดจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พบรายงานการติดเชื้อทั้งโลกในแมวจำนวนเพียง 102 ตัว และ ในสุนัขจำนวน 92 ตัว ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราการติดเชื้อในมนุษย์
2. ถ้าสัตว์เลี้ยงมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อกลับมายังมนุษย์ได้หรือไม่
ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการแพร่เชื้อโควิด-19 จากสัตว์เลี้ยงกลับเข้าสู่มนุษย์ หรือมีระดับความเสี่ยงที่ต่ำ
3. สัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะมีอาการอย่างไร
ตอบ สัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 มักจะไม่มีอาการที่รุนแรง และสามารถหายได้เอง หรือสัตว์อาจจะแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร โดยอาการที่อาจพบในสัตว์ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจลำบาก ซึม จาม มีน้ำมูก อาเจียน หรือท้องเสีย
4. ควรทำอย่างไรหากมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิท-19
ตอบ ควรทำการแยกสัตว์เลี้ยงออกจากผู้ป่วย ให้รักษาความสะอาดเช่นใส่หน้ากาก ใส่ถุงมือ ระหว่างการให้อาหารสัตว์ หรือการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสตัวสัตว์ทุกครั้ง
 
แปลและเรียบเรียงโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย