รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 23 Mar, 2022 in VPAT rpo

 รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

EP.3 ยาพาราเซตามอล (paracetamol) หาง่าย แต่เป็นพิษร้ายแก่สัตว์เลี้ยง (สำหรับประชาชน)

- ยาพาราเซตามอล เกิดพิษในแมวได้อย่างไร

- ในสุนัขสามารถใช้ยาพาราเซตามอลได้หรือไม่

 ค้นหาคำตอบได้จาก รายการเช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT) EP.3

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ดร.สมัคร สุจริต

ดำเนินรายการโดย

นายสัตวแพทย์ตุลธร โกศัลวัฒน์ และ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ธนพล สันติวัฒนธรรม

💻 คลิกเพื่อรับชมข้อมูล