รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

Updated at 12 Jul, 2022 in VPAT rpo

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์
เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง

EP.11 โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เป็นเฉพาะ
ในสุนัข และไม่ได้มาเฉพาะหน้าร้อน

รับชมทาง https://youtu.be/_3mw4I0KCgk

โดย
อ.น.สพ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
น.สพ.สุนิพัจ พร้อมมูล

เชิญชวนแชร์ข้อมูลในไลน์หรือสื่ออื่นๆ ของคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เลี้ยงสัตว์

by VPAT